• train1

  • train3

  • train4

הרכבת הקלה ירושלים 

הרכבת הקלה בירושלים היא מערך תחבורה ציבורית להסעת המונים בירושלים באמצעות רכבת קלה. הרכבת הקלה היא חלק מתוכנית תחבורתית כוללת בעיר, שמלבד הרכבת הקלה כוללת גם תכנון לבניית נתיבי תחבורה ציבורית וסלילת כבישי טבעת חיצוניים סביב העיר.

מיזם זה הוא מיזם הרכבת הקלה הראשון בישראל. היקף הנוסעים הממוצע ברכבת עומד על 140 אלף נוסעים ביום.‏

עבודות התשתית החלו בפועל בשנת 2000 ותוכננו להסתיים עד 2006, אך התארכו עד לקיץ 2011, אז החל הקו הראשון (הקו האדום) של הרכבת לשרת את ציבור הנוסעים.

האתגר בפרויקט זה היה לעמוד בדרישות המיוחדות שהוצבו, חברת נתיבי נוי יצרה ליין אבנים בגמורים שונים בכדי שאלה ישתלבו מצד אחד של העיר בנוף המודרני ומצדה השני נוף עתיק הגובל בחומות העיר העתיקה.