• lilenblum ta2

  • lilenblum ta3

פרויקט לילנבלום תל אביב 

בפרויקט זה עירית תל אביב יפו שדרגה וחדשה את רחוב לילינבלום בל אביב.

בפרויקט בוצע שדרוג המיסעות והמדרכות ברחוב על מנת לתת מראה אחיד ללובי החנויות והמשרדים.

היקף הפרויקט כלל כ – 7000 מטר רבוע של מוצרי פיתוח ואדריכלות וארך כשנה של עבודות אינטנסיביות תחת הקושי הגדול של הצפיפות והעומס בתל אביב.