• harish2

אודות פרויקט חריש

העיר החדשה" בפרויקט חריש תוכננו מספר שלבים, בשלב הראשון, מתוכננות להבנות בחריש כ-4,300 דירות בשכונות "הצפונית" ו"הפרסה".

בשלב שני, מתוכננות להבנות כ-3,000 יח"ד נוספות בשכונת "המגף", הממוקמת בחלקה הדרום-מזרחי של חריש. המכרז לשכונה זו, פורסם ע"י משרד הבינוי בסוף נובמבר 2014.

אוכלוסיית העיר, כפי שעולה מניתוח תמהיל הרוכשים בפרויקטים השונים בעיר, הינה ברובה חילונית ודתית לאומית.

חריש, הינה "ספינת הדגל" והעיר הראשונה בישראל שבה באים לידי ביטוי סטנדרטים חדשים של נגישות בפיתוח העילי העירוני. היקף הפרויקט כ-250000 מטרים רבועים ונפרש על פני 5 שנים. נתיבי נוי סיפקה עד היום עשרות אלפי מטרים בחריש של מוצרים רבים וביניהם אבני שפה וגן , אבני שפה לאי תנועה ,אבנים משתלבות, אבני מעבר לרכבים ומוצרי נגישות שונים.