פרויקט צמרות אביסרור – יבנה
חיפוי גדרות , פיתוח עילי – כניסה לבנין, מדרגות, שבילים וחניות.