הבדיקות שמבוצעות באופן שוטף בהתאם לתו תקן ישראלי 8 /1918 /19

תקן ישראלי מספר 8
ייצור מוצרי בטון טרומיים לריצוף, למעט ריצוף בתוך בתי מגורים, אין התקן חל על אריחי רצפה מתרצו או מפלחי אבן.

תקן ישראלי מספר 19

תקן זה חל על אבני שפה ועל אבני תעלה טרומות מבטון המיועדות לדרכים.

תקן ישראלי מספר 1918 נגישות הסביבה הבנויה
תקן זה קובע עקרונות ודרישות כלליות מינימליות לתכנון מרחבים ורכיבי בניין בבניינים ובשטחי חוץ בסביבה הבנויה כך שתתאפשר נגישות גם לאנשים עם מוגבלות. התקן חל על תכנון נגישות בסביבה חדשה.

תעודות ותקנים:
• ראה תעודות ותקנים מצורפים: (לינק מקשר בלחיצה על כל תקן)

תו תקן - אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון

תו תקן - מוצרי בטון טרומיים לריצוף מבנה השכבות: שתי שכבות

תו תקן - מוצרי בטון טרומיים לריצוף